Voortgang Peel Natuurdorpen project

Gepubliceerd door Peel Natuurdorpen op 23 december 2022

23 december 2022 Collegebesluit

Gemeente Maashorst is positief met betrekking tot het Peel Natuurdorpen project. Ze heeft Gijs van Oorschot aangetrokken als projectmanager. Peel Natuurdorpen is bij hem in goede handen. Gijs heeft een Collegevoorstel geschreven waarover het college in januari een besluit gaat nemen. Het ziet er bijzonder veelbelovend uit. Zodra dit college besluit er is, kunnen we verder met verfijning van het inrichtingsplan en concrete stappen zetten richting de inrichting van de demolocatie Heihorst. 
 
Maashorst overstijgend
Ten aanzien van dit projectplan zijn de provincie Noord-Brabant, gemeenten Boekel, Land van Cuijk en ook Waterschap Aa en Maas, steeds goed meegenomen. Ook andere gemeenten in en rond de Peel zijn daarbij geïnformeerd door de projectmanager.
 
Heihorst
Voor de Heihorst is het plan reeds verbeeld in een presentatie ‘Concept eerste contouren’, door Werkend Landschap. Deze presentatie is uiteraard uitgebreid besproken met de boeren van de Heihorst. Ook bij de provincie en het College van de gemeente Maashorst is dit document besproken en toegelicht met beeldmateriaal.
 
Groespeel, Hanekamp en Voskuilen
Voor de 3 andere gebieden van de pilot ( Groespeel, Hanekamp en Voskuilen) is een verbeelding (concept eerste contouren net als van de Heihorst ) op 20 december gemaakt samen met de boeren.
 
Bijeenkomst provincie, gemeenten en waterschap pilot gebied de Peel
Een spannende dag is 19 januari. Dan vindt een overleg met de portefeuillehouders van provincie Noord-Brabant, gemeenten (Maashorst, Boekel, Land van Cuijk) en waterschap Aa en Maas plaats in Venhorst. 
Guido Enthoven (Instituut voor Maatschappelijke Innovaties (IMI) heeft een concept opgesteld voor de juridische verankering van Landschapslandbouw, dat dan toegelicht wordt. Een logische stap om landschapslandbouw juridisch “Raad-van-State-proof” te maken. Vervolgens kunnen provinciale staten en de gemeenteraden zich erover uitspreken. Daarna kunnen de gemeenten deze nieuwe bestemming implementeren in omgevingsplan en -visie en de provincie in de verordening. 
 
Buurtschap
Buurtschap Heihorst (en alles eromheen; ook bijv. stukje Langenboom) wordt in januari door PND uitgenodigd voor een informatiebijenkomst van het gebied Heihorst en omstreken. Hierbij zullen ook Fruitz4live en Creabitat hun plannen uit de doeken doen. Dit om het hele gebied (verbinding Maashorst – Tongelaar) een positieve impuls te geven in de transitie van het hele gebied.
Peel Natuurdorpen vindt het informeren van inwoners in de Peel en alle partijen die belang hebben en of geïnteresseerd zijn in het PND-project heel belangrijk. Dorpsraden en buurtverenigingen worden geïnformeerd om iedereen goed op te hoogte te brengen, maar in dit geval ook vanwege het grote belang van dit project op de vitaliteit van de Peel(rand)dorpen. Die krijgen immers een enorme unieke kans om de levensvatbaarheid een positieve ontwikkeling te geven door het PND-project. 
Heihorst en omgeving is het eerste gebied waar het Peel Natuurdorpen project concreet wordt. Een demogebied waar menigeen maar wat graag in wil wonen!

NOVI De Peel is nu NOVEX De Peel
In het proces van het experiment binnen NOVI De Peel om te komen tot vergunningverlening voor de boeren in de pilot zetten we een stevige stap.