S1W-nieuwsbrief

CONTRIBUTIE 2023

Beste leden van Dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek”, op woensdag 1 maart 2023 zal de jaarlijkse contributie van € 15,- van uw rekening worden afgeschreven.

Leden, die het bedrag zelf overmaken willen wij verzoeken om dit te doen o.v.v. contributie 2023 op rekeningnummer NL35RABO0140220879 t.n.v. S1W

Lid worden!?

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier: https://www.samen1westerbeek.nl/dorpscooperatie/

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Algemene Leden Vergadering 16 maart

Wij zien u graag op onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op donderdag 16 maart 2023.

De leden zullen de uitnodiging tegen die tijd via de mail ontvangen.

Na afloop van de ledenvergadering zullen we afscheid nemen van onze voorzitter Frans van der Heijden en bestuurslid Sjef Teurlinx. Beiden treden af en zijn niet herkiesbaar.

We willen ze graag bedanken omdat ze zoveel jaren actief zijn geweest voor S1W en rekenen daarom op een grote opkomst op 16 maart. Noteer de datum alvast in uw agenda!

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Tarieven advertentie Dorpsjournaal

In verband met gestegen kosten worden de prijzen voor advertenties in het dorpsjournaal verhoogd:

een vijfde pagina:    €   4,00

een kwart pagina:    €   5,00

een derde pagina:    €   7,00

een halve pagina:    € 10,00

een hele pagina:      € 20,00

De nieuwe prijzen gaan met ingang van 1 maart a.s. in.