Burenmailing GGW de Peel

Ministerie van Defensie
1 juni 2023
Beste buur, In deze burenmailing leest u het volgende:Versterking Nederlandse luchtverdediging: 11 luchtverdedigingsbatterij opgericht op 1 juni.Nederlandse Luchtmacht neemt Quick Reaction Alert taak van Belgische luchtmacht over.
Versterking Nederlandse luchtverdediging: 11 luchtverdedigingsbatterij opgericht

Na een jaar van voorbereidingen wordt op onze thuisbasis in Vredepeel een nieuwe luchtverdedigingsbatterij opgericht. Dit is het eerste tastbare resultaat na de presentatie van de Defensienota vorig jaar, waarin werd gepresenteerd dat Defensie meer investeert in lucht- en raketverdediging.

1 juni 2023 is de oprichtingsdag van 11 luchtverdedigingsbatterij. Met een ceremonie bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando in Vredepeel wordt de nieuwe batterij verwelkomd. De nieuwe batterij beschikt over wapensystemen voor de korte en zeer korte afstand tegen helikopters, vliegtuigen en drones en bestaat uit een Stinger-peloton en een Counter Drone-peloton. Met de oprichting groeit ons commando met meer personeel en in de toekomst met meer materieel.

Beschermen Nederland en bondgenoten Defensie kiest voor extra investeringen in de capaciteiten en kwaliteiten waar onze krijgsmacht goed in is, zoals luchtverdediging. Goede luchtverdediging heeft grote meerwaarde voor het gezamenlijk optreden met onze bondgenoten en partners. Een organisatie die ‘warfighting capable’ is in de eerste hoofdtaak. Defensiebreed is 25 tot 100 miljoen vrijgemaakt voor counter drone-activiteit. Een deel hiervan gaat naar het Counter Drone-peloton van 11 Luchtverdedigingsbatterij. Deze eenheid levert in vredestijd en tijdens crisissituaties counter drone-capaciteit. Dit gebeurt nationaal zoals recent het bezoek van de Oekraïense president Zelensky aan Nederland en internationaal op uitzending.

Wat betekent dit voor u?
De oprichting van 11 luchtverdedigingsbatterij is het begin van een reeks veranderingen die de komende jaren plaatsvindt. Het groeiende commando breidt nu en in de toekomst zowel met personeel als materieel uit. Infrastructurele aanpassingen op de kazerne zijn nodig om meer personeel te kunnen herbergen. Hoewel er infrastructurele veranderingen gaan plaatsvinden op onze kazerne zult u als omwonende weinig merken van deze werkzaamheden.Nederlandse Luchtmacht nieuwe hoeder van Benelux luchtruim

Sinds 1 januari 2017 bewaken België en Nederland afwisselend het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg. Twee jachtvliegtuigen beschermen de Benelux-landen tegen civiele en militaire vliegtuigen waarvan een dreiging uitgaat. Tot en met augustus 2023 ligt deze taak bij de Nederlandse Luchtmacht.

Eén van de taken van de Koninklijke Luchtmacht is het adequaat reageren op schendingen van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Er staan daarvoor permanent twee F-16 jachtvliegtuigen met een korte waarschuwingstijd paraat. Nederland en België leveren bij toerbeurt QRA-jachtvliegcapaciteit. Dat gebeurt tot en met augustus 2023 vanaf vliegbases Volkel.
 
Hoe gaat het in zijn werk?
De QRA (Quick Reaction Alert) kan binnen enkele minuten opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel in het Benelux-luchtruim te onderscheppen. Deze taak wordt in Nederland onder controle van het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw Milligen uitgevoerd. Wanneer de gevechtsleiding van het AOCS opmerkt dat een vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, worden de F-16’s van de QRA gealarmeerd om op te stijgen en het toestel te onderscheppen.

Wat betekent het voor u?
De QRA zorgt ervoor dat er tijdig op mogelijke dreiging gereageerd kan worden. Zoals de naam al doet vermoeden is de QRA puur reactief. Alleen wanneer nodig zullen de toestellen uitvliegen.
 
Voor meer informatie en een duidelijk infographic over de QRA, zie: https://www.defensie.nl/onderwerpen/taken-in-nederland/verdediging-nederlands-luchtruimKlacht geluidsoverlast vliegtuig of helikopter
Defensie streeft ernaar met zijn vliegtuigen en helikopters niet meer geluid te veroorzaken dan strikt nodig. Het is alleen niet mogelijk om iedere vorm van geluid te voorkomen.
 Klacht indienen
Voor klachten over militair vliegverkeer kunt u het online klachtenformuliergebruiken.
 Informatie vooraf
Wanneer mogelijk laat Defensie vooraf weten welke militaire vliegbewegingen afwijken van de gebruikelijke vluchten. Deze informatie staat op de pagina vliegbewegingen.
 Defensie beschermt wat ons dierbaar is.
 Copyright © Koninklijke Luchtmacht
 Ons mailadres is: informatiedepeel@mindef.nl. Wilt u zich aan- en/of afmelden voor de burenmailing, stuur ons een e-mail.