KWARTAALOVERLEG – Maandag 13 november 2023, 20.00uur in DE SCHANS

Het S1W Kwartaaloverleg staat gepland op maandag 13 november om 20.00 uur in de Schans.
Tijdens dit overleg worden alle dorpszaken besproken die door de leden van het kwartaaloverleg en het bestuur van S1W worden geagendeerd.
Het Kwartaaloverleg adviseert de dorpscoöperatie en komt 3 x per jaar bijeen. Het bestuur van S1W vergadert 1 x per maand.
Voor de jaarvergadering worden alle leden van S1W uitgenodigd.
Verenigingen en werkgroepen die (nog) niet deelnemen aan dit overleg kunnen zich hier tot 6 november a.s. voor aanmelden.
Ook dorpsgenoten die lid zijn van de dorpscoöperatie en die op persoonlijke titel willen deelnemen kunnen zich aanmelden voor het kwartaaloverleg op 13 november.

Na de aanmelding wordt dan de agenda met stukken gemaild.

AANMELDING STUREN NAAR: secretariaat@samen1westerbeek.nl