Beste Dorpsgenoten,

Op donderdag 7 december vanaf 14:00 uur kan worden meegedacht over de nieuwe toeristische visie van de gemeente Land van Cuijk.
Heb je hier interesse in of ideeën over, dan kan je je hiervoor aanmelden.

Dag van Toerisme en Recreatie in het Land van Cuijk
Eind augustus is Ginder, in opdracht van de gemeente Land van Cuijk, begonnen met het opstellen van een nieuwe toeristische visie. Door de schaalsprong van de gemeente, met vele verschillende toeristische deelgebieden en ondernemers, liggen er volop kansen en uitdagingen voor de ontwikkelingen van toerisme en recreatie. Daarom is een visie op de ontwikkeling van toerisme van groot belang. Er zijn al verkennende gesprekken gevoerd met een aantal ondernemers en organisaties over de toeristische sector in het Land van Cuijk.

Op 7 december worden ondernemers, vertegenwoordigers van de sector en andere belanghebbenden uitgenodigd voor de Dag van Toerisme en Recreatie. Tijdens deze bijeenkomst zal wethouder Jilisen u welkom heten en wordt u door Ginder bijgepraat over de eerste bevindingen. Vervolgens willen we graag uw input horen. Op een interactieve wijze gaan we met elkaar in gesprek over verschillende thema’s die van belang zijn voor toerisme en recreatie in het Land van Cuijk. Om zo gezamenlijk het ambitieniveau aan te scherpen, maar vooral ook om na te denken over wat er nodig is voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Ook gemeenteraadsleden van het Land van Cuijk zijn hiervoor uitgenodigd; de gemeenteraad stelt immers uiteindelijk het beleid vast.

Zien we u ook 7 december?
Graag zien we u op donderdag 7 december om 14:00 uur bij De Weijer in Boxmeer (adres: De Raetsingel 1. Navigeer naar Weijerplein. Let op P schijf).

We sluiten de bijeenkomst om 17:00 uur af met een borrel. Aanmelden kan tot 29 november en kan eenvoudig door te mailen naar info@wijzijnginder.nl

Iedereen die actief is in toerisme en recreatie in het Land van Cuijk is welkom.