Heropening vliegbasis De Peel

Graag willen we onderstaande informatie onder de aandacht brengen. Tevens ook ter kennisname de nieuwsbrief die de gemeente Venray, namens de regiogemeenten reactivering De Peel, heeft gestuurd.

Klik op de link Heropening vliegbasis De Peel