Defensie zienswijze vliegveld de Peel

Vanuit Overloon heeft een Werkgroep een concept zienswijze opgesteld om de herontwikkeling van Vliegveld De Peel te Vredepeel te voorkomen.

Wat vindt u hiervan?

Zie bijlage. Het is kort dag, de zienswijze dient vóór 12 februari ingediend te zijn.

Zienswijze kan ingediend worden op de site van Defensie: https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/indienen-zienswijze