Woningbouw Westerbeek

BELANGSTELLING VOOR WONINGBOUW!?

Informatie en/of uw reactie: secretariaat@samen1westerbeek.nl
De informatieavond over woningbouw wordt na de vakantie gepland.

Vb. Levensbestendige woning

Het project WONINGBOUW is meteen opgepakt en afgelopen week vond er de verantwoordelijke ambtenaar overleg plaats. Op dit moment zijn er door “Reuvers Bouw” ideeën aan- geleverd welke mogelijk aan Den Eik gerealiseerd zouden kunnen worden. Het gaat om een rijtje van zes woningen aan de rechter kant (tussen kavel 2 en 7) aan Den Eik. Links (kavel 9 t/m 12) wil men beginnen met een tweekapper en twee aan elkaar gekoppelde levensbestendige woningen. Het zijn nog maar ideeën en afhankelijk de reacties en belangstelling kunnen deze nog worden aangepast.
Tekeningen en indelingsschets: PlattegrondTwee onder een kap A
Twee onder een kap BLevensbestendigRijtjeswoning

Belangstelling in een woning (kleine woning, tweekapper of levensbestendige woning) laat je horen.